6 enkla fakta om vikten för att engagera sig i din behandlingsplan som visas

6 enkla fakta om vikten för att engagera sig i din behandlingsplan som visas

« Ändå kan de avskräcka låginkomstkunder från att fylla sina recept om de är dyrare varje dag än en flera dosversion av exakt samma representant. Vissa kan vara mycket bättre med en billigare, tre gånger i dag variation. »I många fall hänger efterlevnad både på klienten och på hans eller hennes hushåll.

Gillette, MD, en semiretired husläkare och medlem av FPM -redaktören. « Framgång berodde på partnerens förståelse för kravet och uppmuntras att uppfylla den. Hon kan undergräva programmet, antingen oavsiktligt eller avsiktligt, om hon lämnades utanför slingan. »Utvärdera patientens kunskap. Platt uppmuntrar läkare att få patienter duplicera vad de har beskrivit sin sjukdom och behandlingsstrategi.

Det är också viktigt för patienter att demonstrera alla strategier de har lärt sig, till exempel att injicera insulin eller använda en toppflödesmätare. Liksom många andra läkare har Platt diabetespatienter som utövar nålpinnar på sitt kontor med en orange. Skärm för beredskap. Platt frågar två sista problem i slutet av ett möte som gör att han kan utvärdera för icke -vidhäftning en gång till.

Du kommer utan tvekan att behöva prata mer om sjukdomen och dess hantering om en tro på denna typytor, « säger Platt. Den andra frågan är, « På en skala från 1 till 10, hur säker är du för att du kan hålla dig till denna behandlingsprogram? » » En rökare som absolut är övertalad om att han måste sluta cigaretter kan ha en förtroendenivå på 1 att han faktiskt kan göra det, « säger Platt.

9 enkla fakta om utbildningsprotokoll: Läkemedelsförhyrning förklaras

Det betyder att du kontrollerar vidhäftning, som behöver expertfärdighet. Majoriteten av kunderna är ovilliga att erkänna att de inte har tagit sina https://sverige-ed.com/kopa-sildalis-online/ surfplattor eller följt sin lågfett diet, även om de har rimliga skäl. Många kommer att informera fiber snarare än att vara ansvarslösa. Föruppfattningen som många läkare kopplar till icke -vidhäftning kan förvärra patienternas ånger.

Som hökar antyder, « Du kan säga, » många individer tycker att det är utmanande att ta sina surfplattor hundra procent av tiden. Berätta om din upplevelse. »Det är en öppen oro som genererar mycket mer information än att bara fråga, » tar du dina surfplattor? »När klienten medger att du inte är vidhäftning kan du diskutera metoder för att återvända på rätt spår.

« Om patienten säger: ‘Jag mår bra utan medicinen,’ diskutera de långsiktiga hoten om sjukdom som kan ha några symtom, ‘råder hökar. Hantera dina gratulationer om du upptäcker att klienten följer behandlingsstrategin. « Vi måste applådera patienter när de gör någon form av framsteg », tänker på Jobe.

« Mänsklig fallbarhet är ett tillhandahållet, och prestationsorienterade läkare måste ta reda på att acceptera det. Dessutom kan det ta tid för en individ att ta reda på att ta piller ofta, säger han. « Läkare kan frestas att sluta på klienter med efterlevnadsproblem, men erfarenhet har visat att många av dem kan utbildas och uppmuntras att göra mycket bättre på lång sikt. »Bevis överflödar att patientcentrerade kommunikationsförmågor främjar vidhäftning, men kommer de att visa sig vara effektiva under alla omständigheter? Kan till exempel äldre klienter med kognitiva problem spela en viktig roll för att förbereda sin medicinska vård? Senioren tenderar att ta fler mediciner än fler ungdomliga människor, så kravet att främja vidhäftning bland dem är särskilt starkt.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *